utilities
Subscription version
Link
Visitors: 236791
Online: 4
Số lượt xem: 969
Posted at 08:52' 27/05/2014
Chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Cao Bằng - Nguồn vốn WB

Mục tiêu tổng thể của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng bao gồm:

(i) Tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị được cải thiện trong thành phố Cao Bằng theo cách bền vững và hiệu quả bao gồm các nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương;

(ii) Tăng cường hệ thống Nhà nước và các năng lực cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị bền vững;

(iii) Tăng cường thực lực tài chính của thành phố Cao Bằng và khả năng thực hiện và duy trì các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đô thị.

Các hạng mục đầu tư cụ thể của dự án:

Nâng cấp LIA 4: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện sống, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 334 hộ dân thuộc phường Đề Thám.

- Cải tạo đường Phay khắt – Nà Ngần: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông đô thị của thành phố, có vai trò kết nối khu vực trung tâm thành phố với bên ngoài. Tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan đô thị, mang lại giá trị kinh tế và an sinh xã hội, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 1300 hộ dân nằm dọc hai bên đường thuộc phường Sông Hiến và phường Đề Thám.

-  Nâng cấp đường tỉnh 203: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông đô thị của thành phố, tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, có vai trò kết nối khu vực trung tâm thành phố với bên ngoài. Kết nối đường Pắc Bó với đường Hồ Chí Minh. Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan đô thị, mang lại giá trị kinh tế  và an sinh xã hội, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 740 hộ dân nằm dọc hai bên đường thuộc phường Ngọc Xuân và xã Vĩnh Quang.